Kenangapa Kudu Melu Manhaj Salaf ?

Sing Nulis: Al Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Al Atsari, Lc

Wong-wong sing urip neng jamane Nabi shalallohu ‘alaihi wassalam yakue generasi sing paling apik sekang umat kiye. Wong-wong kuwe kabeh olih aleman langsung sekang Alloh subhanahu wa ta’ala lan Rosulle  shalallohu ‘alaihi wassalam dadi seapik-apiking menungsa. Wong-wong kuwe yakui wong-wong sing paling ngerti agama lan paling apik amalane dadi maring wong kae awake dhewek kudu melu pemahamane.

Manhaj  Salaf, nek dideleng sekang sisi kalimat dadine gabungan sekang loro tembung; manhaj lan salaf. Manhaj neng basa Arab pada bae karo minhaj, sing maknane : sawijining dalan sing terang lan gampang. (Tafsir Ibnu Katsir 2/63, Al Mu’jamul Wasith 2/957).

Nek Salaf, nurut etimologi basa Arab maknane: Sapa bae sing wis disiti awake dhewek sekang nini buyut lan sedulur, sing wong kae kabeh kue neng duwure awake dhewek neng masalah umur lan kautamaan. (Lisanul Arab, karya Ibnu Mandhur 7/234)

Nek neng terminonologi syariat maknane: Para imam sing paling disit dhewek sing urip neng telung abad kesiji Islam, sekang para shahabate Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, tabi’in (murid-murid shahabat) dan tabi’ut tabi’in (murid-murid tabi’in). (Bisa dideleng neng kitab Manhajul Imam As Syafi’i fii Itsbatil ‘Aqidah, karya Asy Syaikh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al ‘Aqil, 1/55).

Sumber: http://www.asysyariah.com

Terjemahan Sekang: http://darussalaf.or.id/stories.php?id=261

LARANGAN NGGUNAKAKEN SIMBUL ♥

❌ لا يجوز استعمال رمز القلب ❤

💺 قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

💥❎ أنه رمز للعشق المحرم ورمز للألهة الاغريقية.

💺 وقال الشيخ أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي-حفظه الله-في جوابه عن السؤال:

❓ما قولكم في رمز القلب الذي يعبر عن الحب يا شيخ؟

✅ الجواب:

💥❎ بالنسبة للقلب رمز الحب لا شك أن أقل أحواله تقليد للفساق ومن لا خلاق له ومن عاداتهم.بل ووجدت أن له أصلا في الطقوس الأروبية الكافرة فلا يجوز استعماله.

🔖❎ وقد صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء التحذير من ذلك.

Asy Syaikh bin Baz rohimahulloh ngendika mengatakan:

Nek menawa simbol kaya kuwe yakuwe simbul isyq (mabuk cinta) sing diharomaken,lan simbol ilah(sesembahane) wong-wong yunani.

Lan Asy Syaikh Abu Jamal Jamal bin Furoihan Al Haritsi hafizhohulloh ngendika nalika ditakoni ditanya:

Apa pendapate rika babagan simbol ati ♥ sing kanggo nguntabaken katresnan duh syaikh..?

Diwangsuli:

Nggunakaken simbul ♥ sing dadi simbul katresnan ora diragukaken menawa minimal kahanane yakuwe taqlid karo wong-wong fasiq lan wong-wong sing ora duweni akhlak.Lan kiye kalebu kebiasaane deweke. Malahan inyong olih nek menawa simbul kiye duweni asal usul dienggo neng upacara-upacara keagamaan neng bumi Eropa sing kafir. Nek kaya kuwe ora olih dienggo.

Lan wis ditokaken neng Al Lajnah daimah lil ifta’ tahdzir (pepenget ) sekang babaga kaya kuwe.

Judul Asli: LARANGAN MENGGUNAKAN SIMBOL ♥
Diterjemahaken sekang: Whatsapp Thullab Abu Bakar Mahad As Salafi Jember

WASPADA KARO WONG-WONG SING KETONE NGANGGO KLAMBI SALAFI, NANGING DEWEKE DUDU SALAFY

Sing nulis: Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizhahullah

Neng kana ana babagan liya, nek menawa bahayane deweke maring Ahlus Sunnah kuwe gede banget.
Malahan bahayane deweke maring Ahlus Sunnah kuwe lewih gede tinimbang bahayane Ahlul Bid’ah kaya kuwe keton banget neng Ahlus Sunnah. Kaya dene Ahlul Bid’ah maring Islam lan wong-wong Islam kuwe bahayane lewih gede tinimbang bahayane wong kafir sing wis keton bahayane.

Jalaran wong kafir kuwe, wong Islam wis ngerti kahanane wong kafir lan ngerti wadehe wong kafir maring Islam lan wong-wong Islam. Dadine wong Islam orang bakal kepencut maring wong kafir.

Ahlul Bid’ah bisa dadi nglomboni Ahlus Sunnah, nanging kabeh Ahlus Sunnah ora demen maring deweke (ahlul bid’ah).

Nanging kumpulan sing keloro kiye, yakuwe wong sing ketone sunnah, nganggep deweke kuwe sunnah, nanging samar-samar deweke mateni AHLUS SUNNAH!!  lan mungsuhi AHLUS SUNNAH nganggo jenenge Sunnah!!!

Nek kaya kiye, Demi Allah, lewih bebahayani maring Ahlus Sunnah.

Kayadene Ahlul Ahwa (wong sing nuruti hawa nafsu) lan Ahlul Bid’ah –kayadene sing neng inyong omongaken – lewih bebahayani Islam lan wong Islam tinimbang wong kafir sing jelas-jelas keton bahayane.

Kayadene deweke, wong sing nganggep deweke kuwe maring sunnah, lewih babahayani kanggo Ahlus Sunnah tinimbang Ahlul Bid’ah sing wis jelas.

Mangkane inyong wasiataken kanggo awakku dewek lan sedulu-sedulurku lan putra-putraku sing ngrunggokena ceramah kiye, supaya ngemataken lan waspada nganti tekan pucuking kawaspadan.

Jalaran Ahlul Bid’ah sing wis keton, nek menawa teka maring rika minangka kuwe rika ora arep demen karo dewekke, jalaran rika wong Sunni.

Nanging musibah lan bendu sing gede yakuwe sekang wong-wong sing besar nganggep dewekke maring sunnah ngetonaken nganggo jeneng sunnah, padahal deweke sebenere wong sing demen maring seorang ahlul ahwa lan ahlul bid’ah, kerep ngewehi alesan kanggo deweke(ahlul ahwa dan ahlul bid’ah), nggampangaken bahayane deweke, malahan bela deweke lan kerep ngupayani nggolet alesan kanggo deweke.

[ contekan sekang Muhadharah Atsbit Salafiyyatak!! ]
Judul Asli: WASPADA..Dari ORANG-ORANG YANG TAMPIL DENGAN BERBAJU SALAFI, padahal dia bukan Salafi.
Sumbere sekang: WhatsApp Miratsul Anbiya Indonesia

Tresnani Gurune Rika Jalaran Al-Haq Sing Ana Neng Dewekke

قال ﺷﯿﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ:

“ﻣﻦ ﺃﺣﺐّ ﺷﻴﺨًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﺸّﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸَّﻴﺦ ﺍﻟﻨَّﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ”

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ٣١٥ / ١٨

🍃 Pangendikane Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rohimahulloh:
“Sapa wonge sing tresna karo syaikhe (gurune) sing nyalahi syari’ah mangka deweke bareng karo gurune, nek menawa syaikhe (gurune) kuwe mlebu maring neraka mangka deweke bakalan bareng kro gurune (neng neraka)”.
📙 Majmu’ Al-Fatawa (18/315).
〰〰
🌏 Whatsapp Ahlus Sunnah Karawang

Ngobati Nganggo Ula

Pitakonan Kaping Siji Fatwa No. 6990 Bab XXV Halaman 26
Pitakonan:
Ana wong nganggo ula nalika deweke ngobati lan nganggep menawa kaya kiye diolihena nek diperlukaken. Deweke ngesogena ula urip neng jero panci karo lemak lagi umeb. Deweke banjur nganggo lemak sing umeb kuwe karo ula kanggo ngobati. . Wong sing diobati nganggo cara kaya kiye dadi mendem. Apa diolihena cara ngobati kaya kiye, nek carane kabukten migunani? Apa diolihena nyemplungaken ula maring lemak sing lagi umeb?

Wangsulan:
Kaping Siji: Ora diolihena nyemplungena kewan urip maring banyu sing lagi umeb. jalaran kuwe jenengane nyiksa kewan, babagan kiye dilarang neng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam, dawuhe.” Nalika rika arep mateni kewan, patenen nganggo cara sing becik.” (HR. Muslim N0. 1955, Sunan At Tirmidzi No.1409, Sunan An Nasa’i No. 4413, Sunan Abu Dawud No. 2815, Sunan Ibnu Majah No. 3170. Musnad Imam Ahmad V/125, Sunan Ad Darimy No. 1970)
Kaping Pindo: ora diolihena nganggo ula utawa lemak sing dimasak nganggo ula kanggo ngobati. Miturut jumhur ulama, mangan daging ula kuwe ora diolihena lan daging ula sing wis mati dianggep najis. Amarga kuwe, ngganggo apa bae sing dilarang kanggo ngobati kue hukume haram. Wabillahi taufiq. Wa shalallohu ‘alaihi wa salama nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in
Komisi Tetep Kajian Ilmiah lan Fatwa

Ketua               : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil Ketua : `AbdulRazzaq` `Afify

Terjemahan sekang :

Hukume Ngadeg Nunggu Rampunge Adzan Neng Sejerone Shalat Jum’at Banjur Bar Kuwe Shalat

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Pitakonan: Fadhilatusy Syaikh, biasane neng dina jum’at sebagian wong deweke mlebu mesjid nalikane adzan lagi diswarakaken, banjur deweke ngadeg nungguni  nganti adzan rampung.

Banjur nalikane khatib arep miwiti khutbahe, dewekke shalat (sunnah). Kepriwe hukume?

Wangsulane:

Sebagian ulama duweni pendapat kaya dene, yakue rika mangsuli adzan, banjur bar kuwe rika shalat sunnah.
Ananging pendapat kiye, pendapat sing lemah.

Pendapat sing rajih (kuat), rika (langsung) shalat sunnah, kiye dideleng sekang 2 sisi :

Enggal-enggal nglakoni  shalat, minangka gantine rika ngadeg kanggo nungguni adzan ngasi rampung.

Inyong dewek ngomong : enggal-enggal nglakoni shalat !!

Kanggo rika siap-siap ngrungokena khutbah.

Amarga ngrungokena khutbah lewih penting, dibanding karo wangsuli adzan.

Wangsuli adzan SUNNAH, ananging ngrungokena  khutbah WAJIB.

Lan babagan wajib didhisitaken tinimbang  sunnah.

Nek seliyane shalat jum’at, banjur ora papa rika wangsuli adzan lewih dhisit. Supayane ora keliwat anggonmu wangsuli  adzan, banjur bar kuwe rika shalat tahiyyatul masjid.

Silsilah Liqaat Bab al-Maftuh (Liqa 87)

Judul Asli: HUKUM BERDIRI MENUNGGU SELESAINYA ADZAN PADA SHALAT JUM’AT KEMUDIAN SHALAT SETELAHNYA

Alih Basa Sekang: http://forumsalafy.net/?p=8666

Apa Sah Nek Menawa Bojo Maning Sing Kepindo Ora Nganggo Surat Nikah

Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly rahimahullah

Pitakonan: Moga-moga Alloh tansah ngewehi kebecikan kanggo rika, sing takon wong sekang Perancis deweke takon: “Apa diolihena kanggo inyong bojo maning sing kepindo nganggo akad sing diakoni mung neng adat-istiadat, jalaran poligami ora diolihena neng negarane inyong ?”

Wangsulane:

Apa sing diarani akad sing diakoni neng adat-istiadat ?! Menawa babagan kuwe maksude yakuwe mung nyukupaken karo akad sing dilakoni neng waline wong wadon kuwe lan disekseni neng loro wong seksi sing adil, nek menawa maksude kaya kuwe kayadene sing wis disebutaken bebojoan kuwe sah lan akade uga sah.  Nanging menawa maksude kuwe liya inyong ora ngerti lan inyong ora bisa netepaken fatwa hukume.

Ewondene nek kaya kiye dugaan kuate yakuwe nek sing dimaksud kuwe bebojoan sing mung diakoni neng adat istiadat nanging ora dicatet neng kantor pemerintah, nanging mung dilakoni neng sejerone kabilah (suku utawa masyarakat-pent) karo ditekakaken wong sing ngurusi akad, wali, wong sing arep bojo utawa sing wakilaken, utawa wali uga bisa diwakilaken, lan wong loro kanggo seksi, banjur dilakukaken akade. Sing kaya kiye diolihena, lan dianggep bebojoane sah miturut syari’at senajan ora dicatet neng kantor pemerintah sing nglarang apa sing diolihaken lan disyari’ataken neng Allah Azza wa Jalla.

Judul Asli: SAHKAH MENIKAH YANG KEDUA TANPA SURAT NIKAH

Alih Basa Sekang : http://forumsalafy.net/?p=8689

Nganggo Cincin Perak Kanggo Wong Lanang

Apa hukume nganggo cincin perak kanggo wong lanang sing dihiasi watu sing ajine duwur tanpa ana keyakinan nek menawa cincin kuwe nggawa manfaat utawane mudharat?

Diwangsuli neng: al Ustadz Muhammad as-Sarbini

Nek menawa rika seneng, ora papa insyaa alloh, asal regane sewajare, jalaran nek regane ora sewajare khawatir kalebu israf (Pemborosan)

Pengalih Basa: Abu Ramiza al-Furbalinjy

Alih Basa Sekang: Majalah Asy Syariah Edisi 105 Vol. IX/1436 H/2014 Bab Tanya Jawab Ringkas Judul Asli “Memakai Cincin Bagi Lelaki” Halaman 33