Kenangapa Kudu Melu Manhaj Salaf ?

Sing Nulis: Al Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Al Atsari, Lc

Wong-wong sing urip neng jamane Nabi shalallohu ‘alaihi wassalam yakue generasi sing paling apik sekang umat kiye. Wong-wong kuwe kabeh olih aleman langsung sekang Alloh subhanahu wa ta’ala lan Rosulle  shalallohu ‘alaihi wassalam dadi seapik-apiking menungsa. Wong-wong kuwe yakui wong-wong sing paling ngerti agama lan paling apik amalane dadi maring wong kae awake dhewek kudu melu pemahamane.

Manhaj  Salaf, nek dideleng sekang sisi kalimat dadine gabungan sekang loro tembung; manhaj lan salaf. Manhaj neng basa Arab pada bae karo minhaj, sing maknane : sawijining dalan sing terang lan gampang. (Tafsir Ibnu Katsir 2/63, Al Mu’jamul Wasith 2/957).

Nek Salaf, nurut etimologi basa Arab maknane: Sapa bae sing wis disiti awake dhewek sekang nini buyut lan sedulur, sing wong kae kabeh kue neng duwure awake dhewek neng masalah umur lan kautamaan. (Lisanul Arab, karya Ibnu Mandhur 7/234)

Nek neng terminonologi syariat maknane: Para imam sing paling disit dhewek sing urip neng telung abad kesiji Islam, sekang para shahabate Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, tabi’in (murid-murid shahabat) dan tabi’ut tabi’in (murid-murid tabi’in). (Bisa dideleng neng kitab Manhajul Imam As Syafi’i fii Itsbatil ‘Aqidah, karya Asy Syaikh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al ‘Aqil, 1/55).

Sumber: http://www.asysyariah.com

Terjemahan Sekang: http://darussalaf.or.id/stories.php?id=261

(UNDUHAN REKAMAN) KITAB RIYADHUS SHALIHIN BAB. KAUTAMAANE WONG SING DITINGGAL MATI ANAKKE SING ESIH CILIK-AL USTADZ AHMAD SYAIBANI hafidzahullohu ta’ala

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

Mbahas         : Kitab Riyadhushshalihin Bab. Kautamaane Wong Sing Ditinggal Mati Anake Sing Esih Cilik

Pamangku   : Al Ustadz Ahmad Syaibani hafidzahullo ta’ala

Panggonan : Masjid Az ZuhudPetanahanKebumen

 

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

 

BIASAKENA NGAMALENA SUNNAH

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

BIASAKENA NGAMALENA SUNNAH

Pangendikane Asy Syaikh al Allamah Shalih al Fauzan hafidzahullah:

“عوّد نفسك على تطبيق السنة ففيها البركة”
📚شرح كتاب إغاثة اللهفان ١/١١/١٤٣٦

“Biasakena rika ngamalena Sunnah, sebenere sekang kuwe ana berkahe.”

Syarh Kitab Ighatsatul Lahafan

~~~~~~~~~~~~

👍🏻🔰BIASAKANLAH MENGAMALKAN SUNNAH

🔸Berkata asy Syaikh al Allamah Shalih al Fauzan Hafidzahullah:

“عوّد نفسك على تطبيق السنة ففيها البركة”
📚شرح كتاب إغاثة اللهفان ١/١١/١٤٣٦

🔰”Biasakanlah dirimu untuk mengamalkan sunnah,

✔👍🏻Maka sungguh padanya ada barokah.”

📚Syarh Kitab Ighatsatul Lahafan

•••••••••••
🔰🌠Forum SalafyPurbalingga

(UNDUHAN REKAMAN) TUNTUNAN SEWEKTU AWAKE DEWEK OLIH NIKMAT

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

Mbahas         : Tuntunan Sewektu Awake Dewek Olih Nikmat

Pamangku   : Al Ustadz Muhammad Rijal, Lc hafidzahullo ta’ala

Wektu           : 3 Jumadil Ula 1437 H

Panggonan  : Masjid Al Ghufron Pager Alang Kemranjen Banyumas

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

APA UWIS AWAKE DEWEK DADIKAKEN WEKTUNE AWAKE DEWEK KANGGO AKHERAT?

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

APA UWIS AWAKE DEWEK DADIKAKEN WEKTUNE AWAKE DEWEK KANGGO AKHERAT?

Pangendikane Abdullah bin ‘Aun rahimahullahu:

« إنَّ مَـنْ كان قبْلنـَا كانوا يَجْعلُـونَ للـدنيا مـا فَضُـلَ عَـنْ ِآخـرتهـم ،
•- وإنّكـم تجعلـُون لآخـرتِكُـم مـَا فَضُـلَ عَـنْ دُنْيَاكـم »

[ صفـة الـصفوة (١٠١/٣) ]

“Sebenere gemiyen, wong-wong sedurunge awake dewek sekang kalangane (para shahabat), dewekke dadikaken dunya sisa wektu sekang akherate dewekke.

Ananging rika pada, rika dadekaken kanggo akherate, sisa wektu dunyane rika pada.”

Shifatu Ash Shafwah (3/101).

Alih Basa Sekang:

📑⏲ *SUDAHKAH KITA MENJADIKAN WAKTU KITA UNTUK AKHIRAT?*

🔸Berkata Abdullah bin ‘Aun rahimahullahu:

« إنَّ مَـنْ كان قبْلنـَا كانوا يَجْعلُـونَ للـدنيا مـا فَضُـلَ عَـنْ ِآخـرتهـم ،
•- وإنّكـم تجعلـُون لآخـرتِكُـم مـَا فَضُـلَ عَـنْ دُنْيَاكـم »

📘[ صفـة الـصفوة (١٠١/٣) ]

🔰✔”Sesungguhnya dahulu, orang-orang sebelum kita dari kalangan (para shahabat), mereka menjadikan untuk dunia sisa waktu dari akhirat mereka.

⭕💤Adapun kalian, kalian menjadikan untuk akhirat, sisa waktu dunia kalian.”

📚Shifatu Ash Shafwah (3/101).

=======
🔰🌠Forum Salafy Purbalingga

↗JOIN dengan kami di chanel:
http://tlgrm.me/ForumSalafyPurbalingga

CIRI-CIRINE WONG MUNAFIQ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

CIRI-CIRINE WONG MUNAFIQ

Ibrahim bin Yazid an-Nakha’iy rahimahullah ngendika:

كفى علمًا على النفاق أن يكون الرجلُ جار المسجد لا يُرى فيه.

“Cukup kanggo tetenger kemunafiqan kuwe wong sing manggon neng perek mesjid, nanging dewekke ora tau keton neng sajerone mesjid.”

Fathul Bary, karya Ibnu Rajab, jilid 4 hlm. 19

Alih Basa Sekang:

###########

⚠⛔❌🔥 DIANTARA CIRI-CIRI MUNAFIQ

✍🏻 Ibrahim bin Yazid an-Nakha’iy rahimahullah berkata:

كفى علمًا على النفاق أن يكون الرجلُ جار المسجد لا يُرى فيه.

“Cukuplah sebagai tanda kemunafiqan dengan seseorang tinggal dekat masjid, namun dia jarang terlihat di dalamnya.”

📚 Fathul Bary, karya Ibnu Rajab, jilid 4 hlm. 19

🌍 Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/814186735613657088

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia ⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

(UNDUHAN REKAMAN) SYAHRUSSUNNAH-AL USTADZ AHMAD SYAIBANI hafidzhullohu ta’ala

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

Mbahas Kitab    : Syahrussunnah Karya Al Imam Al Barbahary

Pemangku           : Al Ustadz Ahmad Syaibani hafidzahullohu ta’ala

Kaping Sepisan

Link Unduhan:

 

 

Ngrukokena:

 

Kaping Pindo (Lanjutane Kaping Siji)

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

 

Kaping Telu

Link Unduhan:

 

Ngrungokena:

 

Kaping Papat

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

 

Kaping Lima

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

 

Kaping Enem

Link Unduhan:

 

 

Ngrungokena:

TINGGALEN OMONGAN SING ORA NANA MANFANGATE

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ

TINGGALEN OMONGAN SING ORA NANA MANFANGATE

قال الشافعي رحمه الله :

من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره ، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه.

المصدر 📚 المجموع41/1

Imam Asy-Syafi’i rahimahullah ngendika:

“Sapa wonge sing seneng supayane Alloh bukakaken atine, utawa dingei pepadang maring atine, minangka kuwe  dewekke kudu ninggalaken omongan sing ora nana manfangate kanggo deweke.”

Al-Majmu’ 1/41

Alih Basa Sekang:


🌷🍃🌾🌷🍃

🔎 MAKA TINGGALKAN UCAPAN YANG TIDAK BERMANFAAT

قال الشافعي رحمه الله :

من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره ، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه.

المصدر 📚 المجموع41/1

🎓 Berkata Imam Asy-Syafi’i rahimahullah :

🌾” Barangsiapa yang mencintai agar Allah membukakan hatinya atau memberi cahaya pada hatinya, maka hendaknya dia meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat baginya “.

📚 Al-Majmu’ 1/41

✒️ FIK

📲http://telegram.me/Forum_ilmiyahKarangAnyar

🌎www.almaroni.blogspot.com

🌷🌾🍃🌾